INFORMASJON

For Utstillere

Inn- og utflyttingstider Norsk Gull & Ur Messe 2018

Monteringstider:
Tirsdag 28.august

Demonteringstider:
Blir gitt ut informasjonsskriv til utstillere

Messens åpningstider:

Onsdag 29.august kl 09:30-18:00
Torsdag 30.august kl 09:30-18:00
Fredag 31.august 09:30-17:00

NB! Av hensyn til hovedrenhold må monteringen være avsluttet senest kl. 21.00 torsdag. Montører har kun adgang frem til torsdag kl. 21.00 for montering, og fra søndag kl.17.00 for demontering.

Kun utstiller har adgang til hallene 1 time før og etter åpningstidene i utstillingsperioden. Åpningsdagen – 2 timer før. Kun hovedinngangen vil være åpen på denne tiden.